Νικολόπουλος Βασίλειος

Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη το 1956 και κατοικώ στα Πεύκα από το 1969.

Επί 25 χρονιά διετέλεσα γραμματέας στη Δόξα Ρετζικίου

Επί 18 χρόνια είμαι μέλος του Δ.Σ. του πολιτιστικού αιμοδοτικού συλλόγου Πεύκων.