Βαρδίκος Ιωάννης

Ιδιωτικός υπάλληλος.

Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΕ Θεσσαλονίκης.
Μέλος Δ.Σ. Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΟΤΕ.
Αντιπρόεδρος Πολιτιστικής Λέσχης Εργαζομένων ΟΤΕ Θεσσαλονίκης.
Γεν. Γραμματέας Συλλόγου Βετεράνων ποδοσφαιριστών Αγ. Παύλου.

Έγγαμος με 2 κόρες.